برنامه هفتگی اتاق خبر- اعتصابات سراسری

Video / Youtube

♥ 214 likes
♡ 29 dislikes

28,224 plays totally


برنامه هفتگی اتاق خبر نقش

چرا هشت فعال محیط زیست همچنان

برنامه هفتگی اتاق خبر نقش

اعدام برای ۵ متهم به قتل

Published on 2018-10-18 by manototv

در بخش نخست همراه با رسول بداقی، بازرس کانون صنفی معلمان تهران، جمشید اسدی، اقتصاددان و استاد دانشگاه و مهدی کوهستانی، فعال کارگری ابعاد و زوایای اعتراض های مدنی و
show more ▾

Screenshot

         


Mohsen Chavoshi - Maame Vatan

Street Workout in Ukraine - amazing

Sahar - Che Haliye

تپلی با شرکت: همایون، مرتضی عقیلی،       

Privacy policy