مرگ دریاچه ها و تالاب ها در ایران

Video / Youtube

♥ 18 likes
♡ 1 dislikes

1,092 plays totally


تجاوز به کودکان شوشتر

اكو پانیدا بازسازی آهنگ

شعر یادت نره قسمت۱ Sher

اكو مبل و موزیک

Published on 2018-10-18 by manototv

از ۴۶ میلیارد تومان اعتبار تصویب شده برای احیای دریاچه ارومیه تنها ۲۵ میلیارد تومان تخصیص یافته: یعنی کمی بیشتر از نصف.تالاب هامون هم حال و روزی بهتر از
show more ▾

Screenshot

         


Iggy Azalea - Trouble ft. Jennifer

Gigi Hadid - Versace Fashion Show

Ben Affleck and His Justice League

Cellular Blinds Online - Buy Cellular       

Privacy policy