کوروش کبیر: تهیه شده در بی بی سی فارسی

Video / Youtube

♥ 778 likes
♡ 59 dislikes

103,017 plays totally


کوروش کبیر تهیه شده در بی

anjoman hambastegi

زندانیان سیاسیwmv

Polise Turkiye

Published on 2014-07-28 by Jamshid Babaei

او خود در منشور گلی‌اش نوشته است: من‌ام کوروش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه توانمند، شاه چهار گوشه جهان. این منشور می‌گوید: کوروش به دادگری و راستی، شبانی کرد. مردوک،
show more ▾

Screenshot

         


Sasy - Noosh

VALENTINES DAY PROPOSAL ROBBERY

تاریخ فراموش شده / Forgotten History

Honolulu Vacation Travel Guide | Expedia       

Privacy policy