در برابر سلاح كلت همواره ميتوان برنده بود، اما چه طور؟

Video / Youtube

♥ 212 likes
♡ 9 dislikes

22,018 plays totally


به یاد رضا اوتادی

درگيرى مردم و جوانان شجاع با

شروع تظاهرات در رشت 10مرداد

شعار مرگ بر ديكتاتور استادیوم آزادی

Published on 2016-02-20 by Man Iranam

به نظر ميرسه كه در برابر سلاح گرم هيچ دفاعي نيست ولي همواره بايد به يك راه فكر كرد واون راه كار آمد ترينه چرا كه بايد انقدر سريع باشي
show more ▾

Screenshot

         


Reindeer Herding In Snowy Mongolia

Miley Cyrus exclusive for Rock Your

یک قرن سربازی در ایران

تماشا: جمعه‌های فرهاد       

Privacy policy