Shahram Shokoohi - Sofreye Bi Riya

MP3 /


1,878 likes
112 dislikes

0 plays totally

Published on by Persianity

Labels: music

Screenshot

متن ترانه
های لالالای لای هالآای
های لالالای لای هالآای
های لالالای لای های لالالای لای
های لالالای لای هالآای

یکی بود و یکی نبود
عشق بود و نفرت نبود
خالی اگر سُفره ها ا ا ، عشق تو دلا جاری بووود

شب همه ماه بود و نور ، دلا همه سنگ صبووور
سُفره یِ شام بهانه ای ی ی ، واسه یِ شادی و سرووور
واها ا .... ها ا ا ی
سا ا ا دّگی کووو ، عشق کجا ا ا س ، سُُُُفره یِ ما ا ا
ای دوست ، بی ریا ا .... ا اء س

های لالالای لای هالآای
های لالالای لای هالآای
های لالالای لای های لالالای لای
های لالالای لای هالآای

سادّه اگر سفرمون ، عادت ما اون زمووون
بوسه بدستِ پدررر ، شکرِ خدا بر زبووون

سُفره یِ دل وا کنیم ، غصه رو پیدا کنی ی ی م
عشق و صفا جای اووون ، توی دلا جا کنی ی ی م
آ آها آها ...... ها آ آ آ
سا ا ا ا دّگی کوووو ، عِِِشق کجا ا ا اس
سُُُُفره یِ ما ا ا ، ای دوست ، بی ریا ا .... ا اء س

های لالالای لای هالآای
های لالالای لای هالآای
های لالالای لای های لالالای لای
های لالالای لای هالآای

         


kid fan

PooOoOOoOLLLL PARTY! | LEBANON DANCE FESTIVAL

ترانه طنز امام كجايي هيولا كجايي

Xtreme Te Extrano ~ Original version       

Privacy policy