شرکت‌های خارجی در در دوراهی ماندن يا نماندن در ایران

Video / Youtube

♥ 9 likes
♡ 0 dislikes

1,417 plays totally


توفان توئیتری در حمایت از فرهاد

صبحانه با خبر

نظر نهایی FATF درباره ایران چه

صبحانه با خبر

Published on 2018-05-23 by Radio Farda

با توجه به خروج آمریکا از «برجام» و شبح بازگشت و تشدید تحریم های ایالات متحده ، گمانه زنی های زیادی بر سر تصمیم شرکت های خارجی درباره ماندن یا
show more ▾

Screenshot

         


پرده آخر: ماهواره و امام زمان

آموزش آرایش (سایه چشم) به زبان

سینما رکس را چه کسانی آتش

سخنان تکان دهنده صادق زیبا کلام       

Privacy policy