شبکه نیم - قطر

Video / Youtube

♥ 315 likes
♡ 55 dislikes

91,386 plays totally


مرگ دریاچه ها و تالاب ها

تحلیل صحبت های اخیر برایان هوک

سالی تاک سری ۱۴ قسمت

شبکه نیم چه گرونه

Published on 2017-06-19 by manototv

www.manototv.com آهنگ قطر بر گرفته از آهنگ آرش Hotbird Transponder: 131 Frequency: 11137 Polarisation: Horizontal Symbole Rate: 27500 ----------------- Eutelsat HD Transponder: C5 Frequency: 11304 Polarisation: Horizontal Symbole Rate: 29700 ----------------- Eutelsat Transponder: A1 Frequency: 10721 Symbol Rate: 22000 Polarisation: Horizontal
show more ▾

Screenshot

         


Slow Yellow - Mage Mishe Mage

وقتی دوست دختر میکنی حامله

Shahin Najafi - Naghi

سروده ای برای ایران توسط       

Privacy policy